Doküman No
FEF.TL.0019
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

   1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm Akademik ve İdari Personel sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Yöntem

2.1.1. Yangın  Söndürme  Tüpünün  Bakımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

2-  Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

3-  Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

4-  Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

5-  Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

 2.1.2.Yangın  Söndürme  Tüpünün  Kullanımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

2-  Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken once emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

3-  Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

4-  Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

5-  Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.