Döküman No
FEF.TL.0019
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

    Revizyon Takip Tablosu

 

REVİZYON NO

TARİH

AÇIKLAMA

00

 

İlk Yayın.

 

AMAÇ

Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

 

   SORUMLULAR

Akademik ve İdari Personel

 

DOKÜMANLAR     

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma klavuzu.

 

YÖNTEM

 Yangın  Söndürme  Tüpünün  Bakımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

 

2-  Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

 

3-  Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

 

4-  Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

 

5-  Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

 Yangın  Söndürme  Tüpünün  Kullanımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

2-  Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken once emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

3-  Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

4-  Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

5-  Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.