Döküman No
FEF.TL. 0093
Yayın Tarihi
17.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

AMAÇ

Bu talimatın amacı radyoaktif kaynakların ve radyoaktif kaynaklardan yayınlanan iyonlaştırıcı radyasyona karşı çalışanların ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

SORUMLULAR

Talimatların uygulanmasının denetiminden Bölüm Başkanlığı ve Radyasyondan Korunma Sorumlusu sorumludur.

UYGULAMA

1. Radyoaktif kaynaklar mutlaka uygun zırhlı kap veya dolapta saklanmalıdır.

2. Radyoaktif kaynakların ve bulunduğu dolabın üzerlerine radyoaktif madde uyarı işaretleri yapıştırılmalıdır.

3. Radyoaktif kaynaklarla çalışmak isteyen personel ilk olarak Bölüm Başkanlığı ve Radyasyondan Korunma Sorumlusundan izin almalı ve Radyoaktif Kaynak Teslim Tutanağını imzalamalıdır.

4. Radyoaktif kaynak veya kaynakları teslim alan personel, radyoaktif kaynak veya kaynakları Radyoaktif Taşıma Çantası ile ilgili yere ulaştırmalıdır.

5. Radyoaktif kaynak veya kaynaklarla çalışılacak laboratuvarda veya odada çalışan personel veya personeller dışında kimse bulunmamalı ve laboratuvar veya odanın kapısı kapalı tutulmalıdır.

6. Radyoaktif kaynak ve kaynakları kullanacak olan personel, uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanmalıdır.

7. Radyoaktif kaynak veya kaynaklar ile çalışılırken mümkün olan en kısa sürede çalışma bitirilmeli ve ardından kaynak veya kaynaklar Radyoaktif Taşıma Çantasına kaldırılmalıdır.

8. Radyoaktif Taşıma Çantasında bulunan kaynak veya kaynaklar, ilgili personel tarafından Bölüm Başkanlığı ve Radyasyondan Korunma Sorumlusuna Radyoaktif Kaynak Teslim Tutanağı imzalanarak teslim edilmelidir.