Döküman No
FEF.TL.0059
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

TERAZİ (KERNABJ)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı çizgi ile belirtilen
  • yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.
  • On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
  • Pencereler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.
  • ®0/T¬” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
  • Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.
  • Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.
  • Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.