Doküman No
FEF.TL.0059
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

TERAZİ (KERNABJ)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı çizgi ile belirtilen
  3. yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.
  4. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
  5. Pencereler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.
  6. “®0/T¬” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
  7. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.
  8. Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.
  9. Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.