Döküman No
FEF.TL.0085
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SU BANYOSU (NÜVE)

Cihaz fişe takılır.

Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan  1/0 düğmesine basılır.

İstenen sıcaklık değerleri sisteme girilir.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı 1/0 düğmesine basılır.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı düğme açılır.

Cihaz kapatılırken önce kırmızı 1/0 düğmesine, daha sonra sarı 1/0 düğmesine basılır.