Doküman No
FEF.TL.0085
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz fişe takılır.
  2. Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan  1/0 düğmesine basılır.
  3. İstenen sıcaklık değerleri sisteme girilir.
  4. Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı 1/0 düğmesine basılır.
  5. Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı düğme açılır.
  6. Cihaz kapatılırken önce kırmızı 1/0 düğmesine, daha sonra sarı 1/0 düğmesine basılır.