Doküman No
FEF.TL.0070
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

   Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirili

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuar Sorumlusu ve Laboratuar Personeli sorumludur.

2.Uygulama

2.1.Numune Hazırlama ve Çevre Şartları

 2.1.1. Numunenin Hazırlanması: Tartım aralığı 100 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,0001 dir.

 

2.1.2. Deney  şartları: Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

,

   2.2. Kullanım

  1. Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.
  2. Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.
  3. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.
  4. T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.
  5. Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

 2.3. Dikkat Edilecek Hususlar

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 2.4. Cihaz Bakım-Onarım

Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.