Döküman No
FEF.TL.0016
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

Tanımlar

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

Uygulama

  • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Cihazın ön kısmında bulunan Açma/Kapama butonuna basarak cihazı açınız.
  • Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.
  • Sürekli titreşim yapması isteniyorsa "continuous", sadece temas durumunda titreşim yapması isteniyorsa "touch" düğmelerine basınız.
  • Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  • İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.
  • Cihazı Açma/Kapama butonuna basarak kapatınız.

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

 

Hazırlayan