Doküman No
FEF.TL.0016
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2.Cihazın ön kısmında bulunan Açma/Kapama butonuna basarak cihazı açınız.

3.Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.

4.Sürekli titreşim yapması isteniyorsa "continuous", sadece temas durumunda titreşim yapması isteniyorsa "touch" düğmelerine basınız.

5.Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.

6.İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.

7.Cihazı Açma/Kapama butonuna basarak kapatınız.

 

2.1İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

 

Hazırlayan