Doküman No
FEF.TL.0075
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında Kimya Bölümü Anorganik Araştırma Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

 

2. Uygulama

2.1.Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

  1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
  2. Güç düğmesini açınız.
  3. Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

 

2.2.Kalibrasyon işlemleri

 Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız.

 

2.3.Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

Elektrodu çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyun.

 

2.4.Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

  1. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin.
  2. Cihazı kapatın.