Döküman No
FEF.TL.0075
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Kimya Bölümü Anorganik Araştırma Laboratuvarında bulunan pH Metre kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Kimya Bölümü Anorganik Araştırma Laboratuvarında bulunan pH Metrenin kullanımını kapsar.

3.TANIMLAR

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Kimya Bölümü Anorganik Araştırma Laboratuvarını kullanan akademik personeller ve diğer kullanıcılar sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.

Güç düğmesini açınız.

Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

5.2.Kalibrasyon işlemleri

 Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız.

5.3.Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

Elektrodu çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyun.

5.4.Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin.

Cihazı kapatın.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.