Doküman No
FEF.TL.0081
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basarak açınız.
  3. Cihaz tarafından 5 parametrenin kontrolü yapılır, bu esnada cihaza dokunmayınız.
  4. Open Door düğmesine basınız ve kapağı kendinize doğru çekiniz. Kapak açık pozisyonda kalmalıdır.
  5. Rotor bağlama vidasını sola (saatin tersi yönünde) çevirmek için T-kolu anahtarını kullanınız. Bağlama vidasını sökünüz.

(Uyarı: Rotoru shaft mili üzerine düşürmeyin. Rotor yanlara itildiğinde veya üzerine düşüldüğünde mil hasar görebilir. Rotoru şaftın üzerine ortalayarak ve düz bir şekilde dikkatli bir şekilde indirerek takın.)

6.Rotor kılavuzundaki talimatlara göre rotoru takınız. Rotoru daima dengeli bir yük ile çalıştırınız.

7.Bağlama vidasını sürücü miline sağa (saat yönünde) çevirerek takınız. Mil üzerindeki bağlama vidasını sıkmak için T-kolu anahtarını kullanınız.

8.Santrifüj kapağını kapatınız ve her iki mandalı da takıncaya kadar sıkıca bastırınız.

9.Cihaz üzerindeki tuşlardan RPM/RCF/TEMP/TIME gibi parametreleri aşağı yukarı tuşlarını kullanarak giriniz.

10.Tüm parametrelerin doğru olup olmadığını ve kapının kapatılıp kilitlendiğini kontrol ediniz, daha sonra ENTER tuşuna, ardından START tuşuna basınız.

11.Ayarlanan zamanın sıfıra inmesini bekleyiniz. Normal yavaşlama için Stop tuşuna, azami hızla yavaşlamak için Fast Stop tuşuna basınız.

12.Rotor durup Open Door lambası yanmaya başladıktan sonra, kapı kilidini açmak için Open Door tuşuna basınız, ardından kapıyı açınız.

13.Rotoru rotor kılavuzundaki talimatlara uygun olarak boşaltınız.

(Uyarı: Sökülüp sızıntı olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkarsa, bazı sıvının rotordan kaçtığını varsaymalısınız. Santrifüj ve aksesuarlara uygun dekontaminasyon prosedürlerini uygulayınız.)

14.Cihazın yanında bulunan On/Off düğmesine basarak kapatınız.

15.Cihazı fişten çıkarınız.