Doküman No
FEF.TL.0054
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

2.1.610-611 Öğrenci Lab.

2.1.1.Su Banyosu / Nüve-BM402

 1. Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç- kapa anahtarı Led lambasının yandığını görünüz.
 2. Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma getiriniz.
 3. Kumanda ve gösterge panelinin işlevlerini öğreniniz.
 4. Çalışılacak programı seçiniz ve programınızı çalıştırınız.

 

 

2.1.2.Su Banyosu / P sectra

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
 3. Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir. Haznedeki su distile su olmalıdır.
 4. Termometre arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
 5. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

 

2.1.3.Santrifüj /Nüve- NF1215

 1. Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç-kapa anahtarı lambasının yandığını görünüz.
 2. Kontrol panelinin çalışır duruma geldiğini izleyiniz.
 3. Numunelerinizi rotora statik ve dinamik dengede olmasına dikkat ederek yerleştirin.
 4. Cihazın kapağını kapatınız. Kapak açık lambasının söndüğünü görünüz.
 5. İstenilen rpm ayarını yapınız.
 6. Aç-kapa anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

2.1.4.Etüv Nüve-FN500

 1. Etüvün fişi prize takılır.
 2. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 3.  On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 4.  Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 5.  Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
 6.  Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

 

2.1.5.Terazi/Ohaus-pionier

 1.  Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.
 2.  Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir.)
 3.  Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.
 4.  Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.
 5.  ON-OFF düğmesine basılarak açılır.
 6. Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.
 7. Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır. • Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır.

 

2.1.6.Erime Noktası Tayin Cihazı

 1. Cihaz fişi prize takılır.
 2. Numunelerin bulunduğu 2mm çaplı kapiler tüpler cihaz içerisindeki boşluklara yerleştirilir.
 3. Start düğmesine basılarak cihaz çalıştırlır.
 4. Lcd ekran üzerinde sıcaklık kontrol edilerek numunenin eridiği sıcaklık kaydedilir.

 

2.1.7.Kül Fırın /Nüve-MF120

 1. Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç- kapa anahtarı Led lambasının yandığını görünüz.
 2. Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma getiriniz.
 3. Kumanda ve gösterge panelinin işlevlerini öğreniniz.
 4. Emniyet termostat ayarının çalışma sıcaklığının üstünde bir değere ayarlı olduğunu kontrol ediniz.
 5. Çalışacağınız programı yapınız ve programı çalıştırınız.

 

2.1.8.Buz Makinesi Aire -IQ85C

 1. Bu veya diğer cihazların havalandırma deliklerini veya açıklıklarını engellemeyin ve yakınında benzin veya diğer yanıcı buharlar veya sıvılar bulundurmayın.
 2. Cihazın fişini sadece uygun şekilde topraklanmış prize takın.
 3. Hava sıcaklığı en az 1,6°C (35°F) olmalı fakat 43°C’yi (110°F) aşmamalıdır.
 4. Uzak hava soğutmalı - Hava sıcaklığı en az -29°C (-20°F) olmalı fakat 49°C’yi (120°F) aşmamalıdır.
 5. Yerleşim yeri, ısı üreten ekipmanlara (ocak, bulaşık makinesi vs.) yakın olmamalı veya doğrudan güneş ışığı almamalı ve dışarıda bırakılmamalıdır.
 6. Buz makinesini sıcak su kaynağına bağlamayın.
 7. Tahliye hortumlarında metre başına 2,5 cm alçalma olmalıdır (5 feet’te 1,5 inç) ve engel oluşturmamalıdır.
 8. Hazne kapağı açılarak istenilen miktarda buz alınıp kapak kapatılır.

 

2.1.9.Ceketli elektrikli ısıtıcı

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
 3. Ön panelde bulunan anahtar yardımıyla çalışılmak istenen sıcaklık ayarlanır.
 4. Numuneler ceketle uyumlu cam malzemeler içerisinde ceketlere yerleştirilir.
 5. İstenilen süre zarfında ısıtma işlemi yapılır.