Döküman No
FEF.TL.0054
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

610-611 Öğrenci Lab.

Su Banyosu / Nüve-BM402

 • Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç- kapa anahtarı Led lambasının yandığını görünüz.
 • Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma getiriniz.
 • Kumanda ve gösterge panelinin işlevlerini öğreniniz.
 • Çalışılacak programı seçiniz ve programınızı çalıştırınız.

 

 

Su Banyosu / P sectra

 • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
 • Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir. Haznedeki su distile su olmalıdır.
 • Termometre arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
 • “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

 

Santrifüj /Nüve- NF1215

 • Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç-kapa anahtarı lambasının yandığını görünüz.
 • Kontrol panelinin çalışır duruma geldiğini izleyiniz.
 • Numunelerinizi rotora statik ve dinamik dengede olmasına dikkat ederek yerleştirin.
 • Cihazın kapağını kapatınız. Kapak açık lambasının söndüğünü görünüz.
 • İstenilen rpm ayarını yapınız.
 • Aç-kapa anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

 

Etüv Nüve-FN500

•    Etüvün fişi prize takılır.

•    Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.

•    On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.

•    Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.

•    Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.

•    Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

 

Terazi/Ohaus-pionier

   • Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.

 • Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir.)

• Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.

 • Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.

 • ON-OFF düğmesine basılarak açılır.

• Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.

• Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır. • Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır.

 

Erime Noktası Tayin Cihazı

 • Cihaz fişi prize takılır.
 • Numunelerin bulunduğu 2mm çaplı kapiler tüpler cihaz içerisindeki boşluklara yerleştirilir.
 • Start düğmesine basılarak cihaz çalıştırlır.
 • Lcd ekran üzerinde sıcaklık kontrol edilerek numunenin eridiği sıcaklık kaydedilir.

 

Kül Fırın /Nüve-MF120

 • Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz. Aç- kapa anahtarı Led lambasının yandığını görünüz.
 • Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma getiriniz.
 • Kumanda ve gösterge panelinin işlevlerini öğreniniz.
 • Emniyet termostat ayarının çalışma sıcaklığının üstünde bir değere ayarlı olduğunu kontrol ediniz.
 • Çalışacağınız programı yapınız ve programı çalıştırınız.

 

Buz Makinesi Aire -IQ85C

 • Bu veya diğer cihazların havalandırma deliklerini veya açıklıklarını engellemeyin ve yakınında benzin veya diğer yanıcı buharlar veya sıvılar bulundurmayın.
 • Cihazın fişini sadece uygun şekilde topraklanmış prize takın.
 • Hava sıcaklığı en az 1,6°C (35°F) olmalı fakat 43°C’yi (110°F) aşmamalıdır.
 • Uzak hava soğutmalı - Hava sıcaklığı en az -29°C (-20°F) olmalı fakat 49°C’yi (120°F) aşmamalıdır.
 • Yerleşim yeri, ısı üreten ekipmanlara (ocak, bulaşık makinesi vs.) yakın olmamalı veya doğrudan güneş ışığı almamalı ve dışarıda bırakılmamalıdır.
 • Buz makinesini sıcak su kaynağına bağlamayın.
 • Tahliye hortumlarında metre başına 2,5 cm alçalma olmalıdır (5 feet’te 1,5 inç) ve engel oluşturmamalıdır.
 • Hazne kapağı açılarak istenilen miktarda buz alınıp kapak kapatılır.

 

Ceketli elektrikli ısıtıcı

 • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
 • Ön panelde bulunan anahtar yardımıyla çalışılmak istenen sıcaklık ayarlanır.
 • Numuneler ceketle uyumlu cam malzemeler içerisinde ceketlere yerleştirilir.
 • İstenilen süre zarfında ısıtma işlemi yapılır.