Doküman No
FEF.TL.0034
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular : 

Bu talimatın  uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ sorumludur.

 

2.Uygulama : 

  1. POWER tuşuna basarak cihazı açın. Güç ışığı açılacaktır.

  2. Analog termostattan hedef sıcaklığı ayarlayın.

  3. Dijital termostattan aşağı yukarı tuşlarına basarak hedef sıcaklığı ve bekleme süresini belirleyin.

  4. Belirlenen hedef sıcaklığı ve bekleme süresini kaydedin.

  5. 4. İşlemden sonra dijital ekranda saniye ışığının yanıp sönmeye başlamasıyla etüv ısınmaya başlayacaktır.

  6. İşlem bittikten sonra POWER tuşuna basarak cihazı kapatın.

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ