Döküman No
FEF.TL.0034
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ

Tanımlar : 

Uygulama : 

  1. POWER tuşuna basarak cihazı açın. Güç ışığı açılacaktır.
  2. Analog termostattan hedef sıcaklığı ayarlayın.
  3. Dijital termostattan aşağı yukarı tuşlarına basarak hedef sıcaklığı ve bekleme süresini belirleyin.
  4. Belirlenen hedef sıcaklığı ve bekleme süresini kaydedin.
  5. 4. İşlemden sonra dijital ekranda saniye ışığının yanıp sönmeye başlamasıyla etüv ısınmaya başlayacaktır.
  6. İşlem bittikten sonra POWER tuşuna basarak cihazı kapatın.

 

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ