Doküman No
FEF.TL.0018
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

PCR cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile DNA amplifikasyonu, cDNA sentezi, primer bağlanma sıcaklığının optimizasyonu, sıcaklığa bağlı enzim aktivitesi deneylerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 2. Cihazın maksimum programlanabilir sıcaklığı 99ºC, minimum programlanabilir sıcaklığı ise 35ºC’dir. Cihaz gradient yapabilme özelliğinde olup, örnek plağının önünden arkasına doğru 16 ºC’ye kadar sıcaklık gradienti oluşturabilmektedir. İşlem sona erdiğinde örnekler cihaz içinde 4ºC’de saklanabilmektedir.

 3. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

 4. Cihaz PCR işlemi dışında belirli sıcaklık ve sürede örneklerin saklanması amacıyla da  kullanılabilmektedir.

 5. Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

 6. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

 7. Ortam sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması gerekmektedir.

 8. 31°C’ye kadar olan sıcaklıklarda maksimum bağıl nemlilik düzeyi %80 iken, 40°C’de doğrusal olarak %50’ye düşmektedir.

 9. Voltaj değişimlerinin nominal voltajın ±%10’unu aşmaması gerekmektedir.

 10. Elektrik kaynağı 100-240 VAC, 50-60 Hz, 400 W olmalıdır.

 11. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamimiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

 12. Cihazın havalandırma deliklerinin kapanmaması için duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirilmelidir.

 13. Havalandırma deliklerinin tozlanmamasına dikkat edilmeli ve cihaz nemli yumuşak bir bezle silinmelidir.

 14. Cihazın örnek kuyularının kirlenmesi halinde su, %95 etanol ve ya 1:100 solüsyonlu çamaşır suyu kullanılarak temizlenmeli ve suyla durulayıp, kurutulmalıdır.

 15. Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

 16. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır ve laboratuvarda saklanır.

 17. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları