Doküman No
FEF.TL.0076
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Cihazı yandaki On/Off düğmesi kullanarak açınız.
 2. Cihazın üzerindeki sıcaklık ayarı kısmından sıcaklığı ayarlayınız ve düğmeye basınız.
 3. Cihazın üzerinde balonun takılacağı ucu şilif yağı ile yağlayınız.
 4. Balonu taktıktan sonra kelepçe ile sabitleyiniz.
 5. Soğutma suyunu açınız.
 6. Vakum bağlantısını yapınız ve vakum cihazını çalıştırınız.
 7. Vakum ayarı cihazın üst kısmından manuel olarak elle yapınız.
 8. Cihaz üzerindeki ok tuşları ile balonu sıcak su banyosuna indiriniz.
 9. RPM değerini ayarlayınız.
 10. İşlem bittikten sonra vakumu kapatınız.
 11. Cihazın ön kısmındaki düğmeden çalışmayı durdurunuz.
 12. Balonun kelepçesini çıkararak, balonu dışarı alınız.
 13. Cihazın yanındaki On/Off düğmesinden kapatınız.