Doküman No
FEF.TL.0024
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular :

Bu talimatın uygulamasından Prof. Dr. Murat TOMAKİN sorumludur.

 

2.Uygulama : 

  1. ON/OFF tuşuna basarak cihazı açın. Güç ışığı açılacaktır.

  2. X/W tuşuna basarak hedef sıcaklığı, bekleme süresi ve tur sayısını ayarlayın.

  3. Aşağı-yukarı ok tuşları ile değerler ayarlanır ve ekranda gözlenir.

  4. ON/OFF tuşuna iki kez basarak programı başlatın.

  5. İşlem bittikten sonra ON/OFF tuşuna basarak cihazı kapatın.

 

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN