Döküman No
FEF.TL.0024
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Prof. Dr. Murat TOMAKİN

Tanımlar : 

Uygulama : 

  1. ON/OFF tuşuna basarak cihazı açın. Güç ışığı açılacaktır.
  2. X/W tuşuna basarak hedef sıcaklığı, bekleme süresi ve tur sayısını ayarlayın.
  3. Aşağı-yukarı ok tuşları ile değerler ayarlanır ve ekranda gözlenir.
  4. ON/OFF tuşuna iki kez basarak programı başlatın.
  5. İşlem bittikten sonra ON/OFF tuşuna basarak cihazı kapatın.

 

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN