Döküman No
FEF.TL.0064
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

POLARİMETRE (PERKİN ELMER-341)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihaz fişini prize takınız.
  • “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
  • Polarimetre tüpüne saf su koyunuz.
  • Hava kabarcığı kalmamasına dikkat ediniz, kalmışsa aşağı yukarı uygun hareketlerle hava kabarcığını çıkarınız.
  • Tüpü yerine koyunuz. Dürbünden bakın ve dürbünün yan kısmındaki vida ile dürbünden görünen iki yarım dairenin renkleri eşit olacak şekilde ayarlayınız.
  • Bu sırada dürbünün sağ kısmındaki göstergede ibre sıfır noktasını göstermelidir.
  • Saf su ile sıfır ayarı yapıldıktan sonra polarimetre tüpüne numune koyup dürbünden görünen iki yarım dairenin renklerini eşitleyiniz. Göstergeye bakılarak değeri okuyunuz.
  • Analiz sonunda polarimetre tüpünü ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.
  • “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
  • Cihaz fişini prizden çekiniz.