Doküman No
FEF.TL.0064
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

POLARİMETRE (PERKİN ELMER-341)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz fişini prize takınız.
  2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
  3. Polarimetre tüpüne saf su koyunuz.
  4. Hava kabarcığı kalmamasına dikkat ediniz, kalmışsa aşağı yukarı uygun hareketlerle hava kabarcığını çıkarınız.
  5. Tüpü yerine koyunuz. Dürbünden bakın ve dürbünün yan kısmındaki vida ile dürbünden görünen iki yarım dairenin renkleri eşit olacak şekilde ayarlayınız.
  6. Bu sırada dürbünün sağ kısmındaki göstergede ibre sıfır noktasını göstermelidir.
  7. Saf su ile sıfır ayarı yapıldıktan sonra polarimetre tüpüne numune koyup dürbünden görünen iki yarım dairenin renklerini eşitleyiniz. Göstergeye bakılarak değeri okuyunuz.
  8. Analiz sonunda polarimetre tüpünü ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.
  9. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
  10. Cihaz fişini prizden çekiniz.