Döküman No
FEF.TL.0014
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : 

Soğutucu santrifüj cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

Uygulama

 • Cihaz açılır.
 • Sekmeler üzerinde yer alan sarı tuş yardımıyla cihazın kapağı açılır.
 • Uygun rotor seçilerek cihaza takılır.
 • Rotor vidası anahtarıyla sıkılır.
 • Numuneleri koymak için rotora uygun hacimlerdeki tüpler belirlenir.
 • Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına “sigma” yazısı kullanıcıya dönük olacak şekilde yerleştirilir ve denge korunur.
 • Santrifüjün kapağı kapatılır.
 • Mavi düğme ile software’den rotor tipi seçilir.
 • Rotor hızı ayarlanır. Santrifüjleme süresi ayarlanır.
 • Sıcaklık ayarlanır.
 • Rotorun kapağı sıkıca kapatılır.
 • Yeşil düğmeye basılarak çalıştırılır.
 • Santrifüjleme işleminden sonra sarı düğmeye basılarak cihazın kapağı açılır.
 • Rotorun kapağı açılır.
 • Tüpler çıkarılır.
 • Cihaz kapatılır.

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

 

 Hazırlayan : Dokümanı hazırlayanın unvanı, adı, soyadı