Doküman No
FEF.TL.0014
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular : 

Soğutucu santrifüj cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz açılır.

2.Sekmeler üzerinde yer alan sarı tuş yardımıyla cihazın kapağı açılır.

3.Uygun rotor seçilerek cihaza takılır.

4.Rotor vidası anahtarıyla sıkılır.

5.Numuneleri koymak için rotora uygun hacimlerdeki tüpler belirlenir.

6.Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına “sigma” yazısı kullanıcıya dönük olacak şekilde yerleştirilir ve denge korunur.

7.Santrifüjün kapağı kapatılır.

8.Mavi düğme ile software’den rotor tipi seçilir.

9.Rotor hızı ayarlanır. Santrifüjleme süresi ayarlanır.

10.Sıcaklık ayarlanır.

11.Rotorun kapağı sıkıca kapatılır.

12.Yeşil düğmeye basılarak çalıştırılır.

13.Santrifüjleme işleminden sonra sarı düğmeye basılarak cihazın kapağı açılır.

14.Rotorun kapağı açılır.

15.Tüpler çıkarılır.

16.Cihaz kapatılır.

 

2.1.Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

 

 Hazırlayan : 

Dokümanı hazırlayanın unvanı, adı, soyadı