Döküman No
FEF.TL.0025
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

-Cihazın ekranı 0 T/G olacak şekilde kalibre edilir.

-Unit kısmındanTesla/Gauss kademesi belirlenir.

-Ölçüm yapılır.

-Cihaz kapatılır.