Doküman No
FEF.TL.0039
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular: 

Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN sorumludur.

2.Uygulama: 

  1. Cihazın elektrik kablosunu prize takın.
  2. Cihazı ON/OFF tuşuna basarak açın.
  3. Cihazla birlikte gelen ilgili programı çalıştırın.
  4. Ölçülecek radyoizotopu seçin ve ölçüm yöntemini belirleyin.
  5. Ölçüm süresi ve analiz ismini girin.
  6. Hazırlanan örnek viallerini kasetlere yerleştirin ve bayrağını sola doğru itin.
  7. “Analizi Başlat” tuşuna basarak ölçümünüzü başlatın.
  8. Analiz sonlandıktan sonra ilgili klasörden kaydedilen ölçüm (spektrum) dosyalarını alın.
  9. Dedektörü ON/OFF tuşuna basarak kapatın.

2.1.İlgili Dokümanlar: 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN