Döküman No
FEF.TL.0039
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Tanımlar: Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

Uygulama: 

  1. Cihazın elektrik kablosunu prize takın.

 

  1. Cihazı ON/OFF tuşuna basarak açın.

 

  1. Cihazla birlikte gelen ilgili programı çalıştırın.

 

  1. Ölçülecek radyoizotopu seçin ve ölçüm yöntemini belirleyin.

 

  1. Ölçüm süresi ve analiz ismini girin.

 

  1. Hazırlanan örnek viallerini kasetlere yerleştirin ve bayrağını sola doğru itin.

 

  1. “Analizi Başlat” tuşuna basarak ölçümünüzü başlatın.

 

  1. Analiz sonlandıktan sonra ilgili klasörden kaydedilen ölçüm (spektrum) dosyalarını alın.

 

  1. Dedektörü ON/OFF tuşuna basarak kapatın.

 

İlgili Dokümanlar: Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN