Döküman No
FEF.TL.0060
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

REFRAKTOMETRE (İNDEX-PTR46)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

 • Cihaz fişini prize takınız.
 • “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
 • Cihaz kapağını açınız.
 • Kalibrasyon kontrolü ve temizlik için cam prizma yüzeyini kaplayacak şekilde yeterli miktarda saf su ekleyiniz.
 • Cihazın kapağını kapatarak dokunmatik ekran üzerinden “Start” butonuna tıklayınız.Okuma sırasında “Start” butonu “Reset” butonuna dönüşecektir. İşlemi durdurmak için “Reset” butonuna tıklayınız.
 • Okunan Brix ve kırılma indisi değerlerini kaydediniz.
 • Prizma yüzeyini temizleyip kuruladıktan sonra aynı işlemleri örnek için tekrarlayınız.
 • Değerleri kaydettikten sonra, prizma yüzeyini saf su ile temizleyip kurulayınız.
 • Örneği prizma üzerine eklerken, yüzeyi çizmemeye dikkat ediniz.
 • Ölçme işlemi sona erdiğinde “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
 • Cihaz fişini prizden çıkarınız.