Doküman No
FEF.TL.0060
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

REFRAKTOMETRE (İNDEX-PTR46)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Cihaz fişini prize takınız.
 2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.
 3. Cihaz kapağını açınız.
 4. Kalibrasyon kontrolü ve temizlik için cam prizma yüzeyini kaplayacak şekilde yeterli miktarda saf su ekleyiniz.
 5. Cihazın kapağını kapatarak dokunmatik ekran üzerinden “Start” butonuna tıklayınız.Okuma sırasında “Start” butonu “Reset” butonuna dönüşecektir. İşlemi durdurmak için “Reset” butonuna tıklayınız.
 6. Okunan Brix ve kırılma indisi değerlerini kaydediniz.
 7. Prizma yüzeyini temizleyip kuruladıktan sonra aynı işlemleri örnek için tekrarlayınız.
 8. Değerleri kaydettikten sonra, prizma yüzeyini saf su ile temizleyip kurulayınız.
 9. Örneği prizma üzerine eklerken, yüzeyi çizmemeye dikkat ediniz.
 10. Ölçme işlemi sona erdiğinde “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.
 11. Cihaz fişini prizden çıkarınız.