Doküman No
FEF.TL.0028
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular : 

Bu talimatın uygulanmasından Prof. Dr. Murat TOMAKİN sorumludur.

 

2.Uygulama : 

ON/OFF tuşuna basarak cihazı açın.

 

2.1.Kalibrasyon:

  1. PH elektrotunu ve ATC/Temp probunu distile su ile çalkalayın ve bunları 7.00 (6.86) pH tamponuna batırın.
  2. [STAND] tuşuna basın. STAND işaretçisi açık olacak ve WAIT işaretçisi yanıp sönecektir. Bu sırada cihaz sabit bir okuma beklemeketedir. Ekran, 7.00 (6.86) tampon değerine kilitlenir.
  3. Sabit bir okumaya ulaşıldığında, WAIT gösterge lambası yanıp sönmeyi bırakıp durur. SLOPE gösterge lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu, 7.00 (6.86) tamponundaki standardizasyonun tamamlandığı ve cihazın şimdi ikinci bir tamponda eğim yapmaya hazır olduğu anlamına gelir.
  4. PH elektrotunu ve ATC / Temp probunu 7.00 tampondan (veya 6.86) çıkarın ve her ikisini de damıtılmış suyla yıkayın. Durulamadan sonra, tampon 4.00 (4.01) ya da 9.18 (10.01) pH’a batırın.
  5. [SLOPE] tuşuna basın. SLOPE gösterge lambası yanıp sönmeyi bırakacak ve açık kalacaktır. WAIT uyarı lambası yanıp sönmeye başlayarak cihazın sabit bir okuma beklediğini gösterir. Ekran, ikinci tampon değerine kilitlenir. Sabit bir okumaya ulaşıldığında, WAIT gösterge lambası yanıp sönmeyi bırakıp durur. Cihaz şimdi çift noktalı kalibre edilmiştir ve ölçümler için hazırdır.

2.2.Ölçüm:

  1. Kalibrasyondan sonra PH elektrotunu ve ATC / Temp probunu tampon çözeltiden çıkarıp saf su ile temizleyin
  2. Ölçüm yapmak istediğiniz sıvıya daldırın.
  3. PH değerinin dengeye gelmesi için yeteri kadar bekleyin.
  4. Ölçüm bittikten sonra PH elektrotunu ve ATC / Temp probunu çözeltiden çıkarıp saf su ile temizleyin.
  5. PH elektrotunu ve ATC / Temp probunu koruyucu çözeltiye koyun ve ON/OFF tuşuna basarak cihazı kapatın.

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN