Doküman No
FEF.TL.0083
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın buz yapmasını başlatmak için ön panelde bulunan On/Off düğmesine basınız.
  3. Ön paneldeki tuşları kullanarak buz boyutunu seçiniz.
  4. 8-10 dk arasında buz yapımı tamamlanacaktır. Tamamlandıktan sonra kürek yardımıyla buzları alabilirsiniz.
  5. Kullanımdan sonra cihazı On/Off düğmesinden kapatınız ve fişi çekiniz.