Döküman No
FEF.TL.0083
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

BUZ MAKİNESİ

Cihazın fişini takınız.

Cihazın buz yapmasını başlatmak için ön panelde bulunan On/Off düğmesine basınız.

Ön paneldeki tuşları kullanarak buz boyutunu seçiniz.

8-10 dk arasında buz yapımı tamamlanacaktır. Tamamlandıktan sonra kürek yardımıyla buzları alabilirsiniz.

Kullanımdan sonra cihazı On/Off düğmesinden kapatınız ve fişi çekiniz.