Döküman No
FEF.TL.0066
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KALORİMETRE (İKA-C200)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
  • Cihazın kapağını açınız.
  • Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
  • Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  •  “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
  •  “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
  • “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
  • İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.
  • Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.