Doküman No
FEF.TL.0066
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KALORİMETRE (İKA-C200)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
  3. Cihazın kapağını açınız.
  4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
  5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
  6.  “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
  7.  “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
  8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
  9. İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.
  10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.