Doküman No
FEF.TL.0044
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular : 

Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ sorumludur.

2.Uygulama : 

  1. Cihazı açmadan önce ayaklarının dengede olduğunu cihazın arkasındaki su terazisinden kontrol edin. Gerekiyorsa ayaklarını sağa-sola çevirerek dengeyi sağlayın.
  2. Gri  Φ tuşuna basarak cihazı açın.
  3. Ekranda 0.0000 g değerini görünceye kadar bekleyin.
  4. Aksi durum için 0/T tuşuna basarak sıfırlamayı yapın.
  5. Cihazın kapağını açarak tartım kabını yerleştirin ve ekrandaki değer dengeye gelinceye kadar bekleyin.
  6. Sonra 0/T tuşuna basarak sıfırlayın.
  7. Tartmak istediğiniz malzemeyi tartım kabına yerleştirin ve ekranda sabit değer oluşuncaya kadar bekleyin.
  8. Tartım işlemi bittikten sonra tartım kabını çıkarın ve 0/T tuşuna basarak cihazı sıfırlayın.
  9. Gri Φ tuşuna basarak cihazı kapatın.

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ