Doküman No
FEF.TL.0047
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular :

Bu talimatın uygulanmasından  Prof. Dr. Murat TOMAKİN sorumludur.

2.Uygulama : 

  1. Cihazı fişe takın.
  2. HEAT düğmesine basarak ısıtıcıyı açın.
  3. HEAT düğmesini sağa-sola çevirerek istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayın.
  4. STIR düğmesine basarak karıştırıcıyı açın.
  5. STIR düğmesini sağa-sola çevirerek tur sayısını ayarlayın.
  6. İşlem bitince HEAT ve STIR düğmelerine tekrar basarak ısıtıcıyı ve karıştırıcıyı kapatın.


Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN