Döküman No
FEF.TL.0047
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Prof. Dr. Murat TOMAKİN

Tanımlar : 

Uygulama : 

  1. Cihazı fişe takın.
  2. HEAT düğmesine basarak ısıtıcıyı açın.
  3. HEAT düğmesini sağa-sola çevirerek istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayın.
  4. STIR düğmesine basarak karıştırıcıyı açın.
  5. STIR düğmesini sağa-sola çevirerek tur sayısını ayarlayın.
  6. İşlem bitince HEAT ve STIR düğmelerine tekrar basarak ısıtıcıyı ve karıştırıcıyı kapatın.

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN