Doküman No
FEF.TL.0032
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

2.Uygulama

  1. Örnek ya da toz cihaza yerleştirilir.
  2. Öğütücünün skalası kullanılarak hangi boyutta öğütmenin gerçekleştirileceği ve zaman skalasından ne kadar süre öğütüleceği belirlenir.
  3. Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.
  4. Start düğmesinden öğütme işine başlanılır
  5. Stop tuşundan cihaz durdurulur.
  6. İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.