Döküman No
FEF.TL.0032
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Örnek ya da toz cihaza yerleştirilir.

-Öğütücünün skalası kullanılarak hangi boyutta öğütmenin gerçekleştirileceği ve zaman skalasından ne kadar süre öğütüleceği belirlenir.

-Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

-Start düğmesinden öğütme işine başlanılır

-Stop tuşundan cihaz durdurulur.

-İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.