Doküman No
FEF.TL.0011
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz fişe takılır.

2.Cihazın arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.

3.SELECT butonu ile RCF/RPM ve zaman ayarı yapılır.

4.Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.

5.Kapak kapatılır.

6.START tuşuna basılarak işlem başlatılır.

7.Süre dolduğunda cihaz kendiliğinden durur.

8.OPEN butonu ile kapak açılır.

9.Cihazın arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

10.Cihazın fişi çekilir.

2.1.Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan