Döküman No
FEF.TL.0011
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

Uygulama

  • Cihaz fişe takılır.
  • Cihazın arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.
  • SELECT butonu ile RCF/RPM ve zaman ayarı yapılır.
  • Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.
  • Kapak kapatılır.
  • START tuşuna basılarak işlem başlatılır.
  • Süre dolduğunda cihaz kendiliğinden durur.
  • OPEN butonu ile kapak açılır.
  • Cihazın arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
  • Cihazın fişi çekilir.

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan