Doküman No
FEF.TL.0089
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Uygun numune hücresi seçilir.
 2. Numuneler, numune hücrelerine doldurulur.
 3. Degaz sıcaklığı ve süresi belirlenir.
 4. Degaz yapılır.
 5. Tekrar tartım alınır.
 6. Quantachrome SI istasyonundaki uygun istasyonlara yerleştirilir.
 7. Quantachrome SI cihazına bağlı vakum pompası açılır.
 8. Cihaz açılır.
 9. Azot ve Helyum tüpleri açılır. 10 PSİ basınca ayarlanır.
 10. Devar kaplarına sıvı azot doldurularak yerleştirilir.
 11. QuantaWin ikonuna basılarak program açılır. Programda “QS ON COM3” ikonundan “start analysis” bölümü seçilir.
 12. «Sample» kısmında numune ağ., ismi vb belirlenir.
 13. «analysis» kısmında hücre boyutu seçilir.
 14. «Points» kısmında basınç noktaları belirlenir.
 15. «Reporting» kısmında degaz bilgileri yazılır.
 16. Ekranın alt tarafında bulunan «start» ikonuna basılarak analiz başlatılır.
 17. Ölçüm sonunda sırasıyla vakum, gaz vanaları kapatılır. Devarlarda kalan sıvı azotlar sıvı azot tankına boşaltılır. Numune hücreleri istasyonlarda çıkartılır ve temizlenir.