Döküman No
FEF.TL.0089
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

QUANTACHROME BET / NOVA 4200E KULLANIM TALİMATI

 • Uygun numune hücresi seçilir.
 • Numuneler, numune hücrelerine doldurulur.
 • Degaz sıcaklığı ve süresi belirlenir.
 • Degaz yapılır.
 • Tekrar tartım alınır.
 • Quantachrome SI istasyonundaki uygun istasyonlara yerleştirilir.
 • Quantachrome SI cihazına bağlı vakum pompası açılır.
 • Cihaz açılır.
 • Azot ve Helyum tüpleri açılır. 10 PSİ basınca ayarlanır.
 • Devar kaplarına sıvı azot doldurularak yerleştirilir.
 • QuantaWin ikonuna basılarak program açılır. Programda “QS ON COM3” ikonundan “start analysis” bölümü seçilir.
 • «Sample» kısmında numune ağ., ismi vb belirlenir.
 • «analysis» kısmında hücre boyutu seçilir.
 • «Points» kısmında basınç noktaları belirlenir.
 • «Reporting» kısmında degaz bilgileri yazılır.
 • Ekranın alt tarafında bulunan «start» ikonuna basılarak analiz başlatılır.
 • Ölçüm sonunda sırasıyla vakum, gaz vanaları kapatılır. Devarlarda kalan sıvı azotlar sıvı azot tankına boşaltılır. Numune hücreleri istasyonlarda çıkartılır ve temizlenir.