Döküman No
FEF.TL.0078
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

UV/VIS SPEKTROMETRESİ (HACH-LANGE)

Cihazın fişini takınız.

Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basarak açınız.

Cihaz tarafından 5 parametrenin kontrolü yapılır, bu esnada cihaza dokunmayınız.

Kontrol tamamlandıktan sonra Ana menüden istenilen dalga boyuna göre yapılacak işlemi seçiniz. Absorbans ölçümü için tek dalgaboyu seçeneği seçiniz. (540 nm)

Üst dolapta bulunan 2 küvetten birini etanol ve saf su ile yıkarak temizledikten sonra kurutunuz.

UV’ si alınacak numune küvetin içine enjekte ediniz, ışık yolu kontrol edildikten sonra küvet hücresine yerleştiriniz.

Kapağı kapatıp OKU tuşuna basınız. İşlem bitinceye kadar kapağı açmayınız.

Numunenin ölçümü bittikten sonra diğer ölçümlere geçiniz.

Ölçümler bittikten sonra küveti etanol ve saf su ile temizlendikten sonra kutusuna yerleştirilerek kaldırınız.

Ekrandan Ana Menüye dönünüz. On/Off düğmesinden cihazı kapatıp, fişi çekiniz.