Doküman No
FEF.TL.0013
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

pH-metre  cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Deneylerde kullanılan maddelerin, pH değerlerini istenilen seviyeye getirmek amacıyla kullanılır.

2.Cihaz fişe takılır.

3.Ana düğmeden (EXIT) cihaz açılır.

4.PH metrenin ölçüm ucunun kuru kalmaması gerekmektedir. Bu sebeple uygun sıvı içerisinde bekletilen uç kısmı distile su ile yıkanır ve iyici kurulanır.

5.Cal düğmesine basılırak kullanımdan önce cihazın kalibrasyonu yapılır. Ölçüm ucu  PH 7.01 olan  Buffer1 çözeltisine konur ve göstergede Ready yazana kadar beklenir. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır. Cal tuşuna basılır. Daha sonra ölçüm ucu  PH 4.01 olan  Buffer2 çözeltisine konur ve Ready yazana kadar beklenir. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır.

6.PH metre artık ölçüme hazır durumdadır. pH aralığını ölçmek istediğimiz maddenin içine ölçüm ucu konulur ve Read tuşuna basarak pH seviyesi saptanır. Çıkartılan uç distile su ile yıkanır ve kurulanır.

7.Kullanımı biten pH metrenin ucunun kuru kalmaması için uygun olan sıvı içinde bekletilir.

8.Cihazı EXIT tuşuna basarak kapatılır.

9.Kullanımdan önce cihazın günlük kalibrasyonu yapılır.

10.Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak şekilde tezgah üstü kullanıma uygundur.

11.Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

12.Cihazın ölçüm ucunun kuru kalmaması ve kullanılmadığı zamanlarda uygun solüsyon içinde bekletilmesi gerekmektedir.

13.Kullanım sırasında ölçüm ucunun her defasında distile su ile yıkanıp kurulanmasına özen gösterilmelidir.

14.Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

15.Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

16.Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

2.1İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan