Doküman No
FEF.TL.0031
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

 

2.Uygulama

  1. Numune tutucuya örnek tırnak cilası yardımıyla yapıştırılır. Vakum odasının içindeki kryostatın kafasına, numune tutucu yerleştirilir.
  2. Mıknatıs ve numune tutucu arasındaki mesafe 0,15-0,40 mm olacak şekilde hareket sistemiyle ayarlanır. Su döngü aleti açılır ve başlatılır. Vakum odasının kapağı oring ile kapatılır. Vakum odasının solundaki ve üstteki siyah renkli vanalar kapatılır. Sağındaki vana açık bırakılır.
  3. Kaba vakum alma işlemi için hem kaba vakum aleti hem de vakum istasyonu açılır. Kaba vakum seviyesi 9x10-1 Torr’a gelince vakum istasyonu AÇ/KAPA düğmesinden açılır ve kabak vakum kısmı başlatılır.
  4. Vakum odasındaki vakum değeri 8x10-2 Torr seviyesine gelince vakum odasının altında bulunan vana açılır.
  5. Vakum seviyesi 7.5x10-2 Torr seviyesine gelince turbo kısmı otomatik olarak başlatılır. Üstteki siyah vana kapatılır. Kaba vakum aleti kapatılır. Sol ve sağda bulunan vanalar açılır ve kaba vakum aletinin borusunun havaya çıkışı sağlanır.
  6. Sıcaklık kontrolcüsü, yük sensörü ve hareket sistemi açılır.
  7. Program başlatılır ve gerekli dosyalar düzenlenir.
  8. Program bitince vakum odasındaki ana vana kapatılır. Turbo kısmı kapatılır ve vakum seviyesi  @5x10-2 Torr ve sıcaklık 310 K seviyesine gelince tüm aletler kapatılır.