Döküman No
FEF.TL.0033
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Bıçak cihaza yerleştirilir.

-Numune tutucuya örnek yerleştirilir ve mikrometre yardımıyla kesilecek bölge belirlenir.

-Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır. Başlat düğmesi açılır.

-Hız düğmesinden bıçağın hızı ayarlanır.

-Stop tuşundan cihaz durdurulur.

-İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.