Doküman No
FEF.TL.0046
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular :

 Bu talimatın uygulanmasından Prof. Dr. Murat TOMAKİN sorumludur.

 

2.Uygulama :

 

2.1.Monokromatik ışık kaynağı ile uygulama talimatı:

 1. İlk olarak bilgisayarı açın.
 2. Sonra lazer hariç sistemdeki tüm cihazları (Xenon lamba, Monora200, Monora320) açın.
 3. Numuneyi sample chamber’deki numune tutucuya yerleştirin.

 4. Monowork yazılımını açın ve uygulamak istediğiniz dalgaboyu değerini girin (optik soğurma için sıfır değerini girin).

 5. Monoscan yazılımını açın ve taramak istediğiniz dalgaboyu aralığını girin.

 6. Uygun dedektörü seçin (PMT, Si, IGA) ve açın. Dedektörün arayüz bağlantısını yapın.

 7. Yeterli sinyal elde etmek için Monora200 ve Monora320 monokromatörlerinin slitlerini ayarlayın.

 8. Yazılım üzerinde Scan tuşuna basarak ölçümü başlatın.

 9. Kapatırken önce bilgisayarı sonra mnokromatörleri kapatın.

 10. Xe lambayı soğuması için 20 dakika bekledikten sonra kapatın.

2.2.Laser ışık kaynağı ile uygulama talimatı:

 

 1. Xenon lambayı ve Monora200 monokromatörünü kapatın.
 2. Lazer ışık kaynağını açarak A daki prosedürü uygulayın.
 3. Monokromatör slitlerini açmadan önce 532 nm’lik filtreyi örnek odası (sample chamber) ışık çıkışına yerleştirin.

   

2.3.Kryojenik sistem ile kullanma talimatı:

 

 1.    Örnek tutucuyu söküp kryojenik sistemi şekildeki gibi örnek tutucu yerine yerleştirin.
 2. Numuneyi bu sistem içine yerleştirin.
 3. Vakum pompasını açarak ortamın havasını boşaltın.
 4. Yeterli vakum oluşunca (5´10-2 Torr) sistemin tankına sıvı azot koyarak numuneyi soğutun.
 5. Hedef sıcaklığa geldiğinde A daki gibi ölçümü gerçekleştirin.
 6. Numuneyi çıkarmadan önce kryostat sisteminin oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.

 

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN