Doküman No
FEF.TL.0041
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

 

2.Uygulama

  1. Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır. Isıtma düğmesi açılır.
  2. Isıl işlem yapılacak malzemeler cihazın merkezine yerleştirilir.
  3. C00 kodu yukarı tuşundan C10 yapılıp kilit açılır.
  4. Programlama işlemi gerçekleştirilir (t-çıkılacak veya bekletilecek süre s-sıcaklık değeri).
  5. *ve RUN tuşlarına aynı andan basılarak program başlatılır.
  6. İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.