Döküman No
FEF.TL.0037
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Dr. Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY, Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Tanımlar : Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

Uygulama : 

  1. Bağlantı kablolarının doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

 

  1. Dedektör devarında sıvı azot olup olmadığını kontrol edin (dedektörü sıvı azotsuz bırakmayın).

 

  1. Bilgisayarı ve çok kanallı analizörü ON/OFF tuşuyla açın.

 

  1. Bilgisayardan Maestro programını açın.

 

  1. Programın detektör ayarlarından voltajı 4800 V’a ayarlayın ve ölçüm süresini belirleyin.

 

  1. Uygun geometrinizi ayarlayarak örneğinizi ve radyoaktif kaynağınızı dedektör penceresinin önüne yerleştirin.

 

  1. Başlat’a tıklayarak ölçümünüzü başlatın (Detektör çalışırken sıvı azot doldurmayın).

 

  1. Ölçümünüzü bitirdikten sonra sayımınızı dosyanıza örneğin ismiyle kaydedin.

 

  1. Bütün ölçümlerinizi bitirdikten sonra voltajı sıfırlayın.

 

  1. Bilgisayarı ve çok kanallı analizörü ON/OFF tuşuyla kapatın.

İlgili Dokümanlar : Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY, Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN