Döküman No
FEF.TL.0027
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Külçe kalıp pres aletinin merkezine yerleştirilir.

-Pres aletinin altında bulunan vana çevrilerek kapatılır.

-Kol yardımıyla alt taraftaki silindirik bölgenin yukarı çıkarılır

-Basınç göstergesi kontrol edilerek istenilen basınçta durdurulur.

-Pres aletinin altında bulunan vana açılır ve basıncın sıfıra düşmesi kontrol edilir.

-İşlem bittikten vana açık bırakılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.