Doküman No
FEF.TL.0015
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Ultrasonik sonikatör cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama .

1.Cihazın elektrik bağlantısı kurulur.

2.Cihazın karıştırma ucu  %70’lik etanol ile temizlenir

3.Sonike edilmek istenen örnek kendinden daha büyük bir kaba alınır, içine bir miktar su ve buz konur.

4.Prob, örneğin içine daldırılır ve sonikatör zemini ayarlanır. Bu esnada probun herhangi bir kaba ve yüzeye değmemesine dikkat edilmelidir.

5.Gerekirse kıskaç kullanılarak probun örnek kabının duvarına değmesi engellenir.

6.“Mode” tuşuna basılır, alt-üst oklar yardımıyla sonikasyon süresi dakika ve saniye olarak girilir.

7.Çevrilebilen tuş en az derecede tutularak sonikasyon başlatılır. Sonikasyon başladığında sonikasyon gücü ayarı görülebilir hale gelir.

8.Tuş çevrilerek sonikasyon gücü ayarlanır.

9.Belirlenen süre sonunda sonikasyon durur.

10.Cihaz kapatılır ve cihazın fişi çekilir.

11.Gerekli temizlik işlemleri yapılır.

2.1.Tanımlar

2 ile 50ml arası küçük hacimli sıvıların homojenizasyonu için dijital kontrol üniteli ve 70 W güçte ultrasonik homojenizatördür. Laboratuvar ve pilot ölçekli uygulamalarda kullanım içindir.  Hücrelerin, bakterilerin, virüsün, dokunun bozulması (hücre bozulması), en iyi emülsiyonların üretimi, maddelerin homojenizasyonu, HPLC için örnek hazırlama, sıvıların gazdan arındırılması, partikül büyüklüğü analizi için örnek hazırlama, kimyasal reaksiyonların hızlanması ve atık su analizleri için kullanılabilmektedir.

 

2.2.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

Hazırlayan