Döküman No
FEF.TL.0017
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Zooloji Araştırma Laboratuvarında bulunan Mikrotom cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Araştırma Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Biyoloji Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirilir, açı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.

5.2. Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.

5.3. Kasetler blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle çalışmanın yapılacağı amaca göre kalınlığı ayarlanır.

5.4. Gün bitiminde çalışma saati sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, kaba temizliği yapılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu