Doküman No
FEF.TL.0017
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Biyoloji Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

 1.Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirilir, açı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.

 2.Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.

3.Kasetler blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle çalışmanın yapılacağı amaca göre kalınlığı ayarlanır.

4. Gün bitiminde çalışma saati sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, kaba temizliği yapılır.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu