Doküman No
FEF.TL.0062
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KALORİMETRE CİHAZI  (İKA C200)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Cihaz fişe takılır.
 2. Açma kapama (I/O) tuşundan açılır.
 3. Cihaz göstergesinin sabitlenmesi beklenir.
 4. Oksijen tüpü açılır.
 5. Cihazın su hazinesi çeşme suyu ile yaklaşık 2 L doldurulur.
 6. Örneğin tartımı alınır
 7. Silindirin içindeki tele ip geçirilerek bağlanır ve ip örneğe temas edecek şekilde yerleştirilir.
 8. Tel aparatı silindire dikkatlice yerleştirilir ve kapağı kapatılır.
 9. Oksijen gazı basılır
 10. Silindir cihazın içerisine yerleştirilir.
 11. Prepare’ye tıklanır ve örneğin ağırlığı girilir.
 12. OK tuşuna basılı ve Filling’ e gelinir
 13. Analizin otomatik olarak başlaması beklenir.
 14. Analiz bittiğinde sonuç cihazın ekranından okunur.
 15. Silindir çıkartılarak gazı boşaltılır.
 16. Silindirin içerisi temizlenir.
 17. Cihazın suyu boşalması beklenir.
 18. Oksijen tüpü kapatılır.
 19. Açma kapama (I/O) tuşundan cihaz kapatılır.
 20. Cihazın fişi çekilir.