Döküman No
FEF.TL.0072
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
  • Cihaz fişini takınız.
  • Cihazın ucundaki hortumu vakum uygulanacak sisteme bağlayınız.
  • Cihazın arkasındaki tuşa basarak “I” konumuna getirip cihazı çalıştırınız.
  • Vakum işlemi bitince tuşu ‘O’ konumuna getiriniz.
  • Hortumu sistemden çıkartıp, cihazın fişini çekiniz.