Doküman No
FEF.TL.0072
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur. 

2.Uygulama

  1. Cihaz fişini takınız.
  2. Cihazın ucundaki hortumu vakum uygulanacak sisteme bağlayınız.
  3. Cihazın arkasındaki tuşa basarak “I” konumuna getirip cihazı çalıştırınız.
  4. Vakum işlemi bitince tuşu ‘O’ konumuna getiriniz.
  5. Hortumu sistemden çıkartıp, cihazın fişini çekiniz.