Doküman No
FEF.TL. 0092
Yayın Tarihi
17.07.2020
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

1.Sorumlular

Talimatların uygulanmasının denetiminden Bölüm Başkanlığı ve Radyasyondan Korunma Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

Bu talimat, 24.03.2000 tarihli resmi gazetenin 23999 sayılı ''Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ ne dayalı olarak; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından önerilen radyasyondan korunma programı hazırlama ilkeleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1. Radyasyon çalışmalarında mevzuata uygunluk sağlanmalı ve gerekli yerlere uygun ikaz etiketleri ile uygulama talimatı asılmalıdır.

2. Radyasyon güvenliği yönetmeliğinde belirtilen kayıtlar tutulmalıdır.

3. Radyoaktif kaynaklar, belirlenmiş çalışma alanlarında kullanılmalı ve üzerlerine radyoaktif madde uyarı işaretleri yapıştırılmalıdır.

4. Radyasyon kaynakları ile çalışılacak laboratuvarda veya odada çalışan personel dışında kimse bulunmamalı ve laboratuvar veya odanın kapısı kapalı olmalıdır.

5. Radyasyon kaynakları ile çalışılırken mümkün olan en kısa sürede çalışma bitirilmeli ve ardından radyasyon kaynağı zırhlı kaynak dolabına kaldırılmalıdır.

6. Bütün radyoaktif maddeler kullanılmadıkları zaman uygun zırhlı kaplarda tutulmalıdır.

7. Kullanılan radyasyon kaynağının niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılmalıdır.

8. Kullanılan cihaz veya malzemelerin özellikleri, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bulunmaması halinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Birliği (EU) standartlarına veya bunlara eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır.

9. Çalışanların maruz kaldığı ışınlanma miktarını belirlemek için film dozimetreler veya TLD dozimetreler kullanılmalıdır. Çalışanların dozimetre ölçümlerinin düzenli yapılması ve sonuçların saklanması sağlanmalıdır.