Doküman No
FEF.TL.0006
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1. Çeşitli Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

2.2. Uygulama Detayları

1.Cihazın fişini prize takınız

2.Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız

3.Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız

4.Kapağı “DOOR” tuşuna basarak açınız ve malzemelerinizi cihaza dengeli bir şekilde yerleştirerek kapağı kapatınız

5.“START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız

6.İşlem bittikten sonra “DOOR” tuşuna tekrar basarak kapağı açınız ve malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız

 

2.3.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan