Döküman No
FEF.TL.0006
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

Uygulama

  • Cihazın fişini prize takınız
  • Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız
  • Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız
  • Kapağı “DOOR” tuşuna basarak açınız ve malzemelerinizi cihaza dengeli bir şekilde yerleştirerek kapağı kapatınız
  • “START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız
  • İşlem bittikten sonra “DOOR” tuşuna tekrar basarak kapağı açınız ve malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan