Doküman No
FEF.TL.0055
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz açılır.
  2. Cihaz içine numune yerleştirilir.
  3. Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “set temperature” ifadesinin üzerine gelinir.
  4. Aşağı/yukarı ok tuşları ile sıcaklık istenen dereceye ayarlanır, “enter”a basılır.
  5. Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “Set High Alarm” ve “Set Low Alarm” ifadesinin üzerine gelinir, istenen “alarm” sıcaklıkları girilir, “enter”a basılır.
  6. Cihaz bir hata verdiğinde kontrol paneli üzerinde bu hatanın ışığı yanmaktadır. Hata durumunda yetkili firma çağırılır.