Döküman No
FEF.TL.0055
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

HIZLI DONDURUCU (ARÇELİK)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihaz açılır.
  • Cihaz içine numune yerleştirilir.
  • Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “set temperature” ifadesinin üzerine gelinir.
  • Aşağı/yukarı ok tuşları ile sıcaklık istenen dereceye ayarlanır, “enter”a basılır.
  • Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “Set High Alarm” ve “Set Low Alarm” ifadesinin üzerine gelinir, istenen “alarm” sıcaklıkları girilir, “enter”a basılır.
  • Cihaz bir hata verdiğinde kontrol paneli üzerinde bu hatanın ışığı yanmaktadır. Hata durumunda yetkili firma çağırılır.