Doküman No
FEF.TL.0021
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

 

2.Uygulama

 

2.1.Güvenlik  Kontrol Talimatları

 

 1. Fakülteye giriş çıkışlar mesai saati dışında tanımlı olan personel-öğrenci kimlik kartları ile yapılacaktır.
 2. Personelin mesai saatleri dışında binaya girişleri Birim yönetici izni dahilinde olacaktır.
 3. Fakülteye ziyaret edenler ziyaretçi kimlik kartı ile ziyaret edeceklerdir.
 4. Acil durumlarda yangın merdiveni kullanılacaktır.
 5. Fakültenin tüm anahtarlarının yedeği Fakülte Sekreterinin odasında muhafaza edilmektedir.
 6. Mesai saatleri içinde herhangi bir kavga, taciz, saldırı, gasp vb. olayların yaşanması durumunda güvenlik görevlilerine haber verilecektir.
 7. Fakültenin giriş kapısına araba park edilmeyecektir.
 8. Fakültenin otoparkına belirlenen araçlar dışında araba park yapmayacaktır.
 9. İlan, afiş ve duyurular sadece panolara asılacaktır.
 10. Bina içerisinde sigara içilmeyecektir.
 11. Mesai saati bitiminde klima, ışık, pencere ve mevcut elektrik prizleri kontrol edilip kapanması sağlanacaktır.
 12. Herhangi bir eşya bulunması halinde tutanak tutulacak ve Dekanlığa teslim edilecektir.
 13. Fakültenin belirli yerlerinde güvenlik kamerası mevcut olup Arızaya geçen monitör, kamera veya kayıt cihazı hemen ilgili servise bildirilir ve onarılması sağlanır.
 14. Haftanın belirli dilimlerinde güvenlik kameraların ve diğer cihazların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.