Doküman No
FEF.TL.0003
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

 

1. Sorumlular

Soğutmalı santrifüj cihazının kullanımından Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1. Çesitli Tanımlar

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2.Cihazın Kullanımı

1.Cihaz elektrik prizine takılır ve sağ alt köşedeki açma kapama düğmesi kullanılarak açılır.

2. Dijital ekran üzerinde yer alan kırmızı stop/open tuşu yardımıyla cihazın kapağı (otomatik olarak) açılır.

-Santrifüjün kapağı açıkken soğutma sistemi devrede değildir ve kapak açıldığında sistem devreden çıkar.

3. Dolayısıyla cihazın kapağı kapalı ve rotor çalışmıyorken santrifüj chamberı önceden belirlediğiniz bir sıcaklığa aşağıdaki adımlarla soğutulmalıdır:

-ekrandaki kar işaretine yaklaşık 8 sn basın soğutma devreye girecektir.

-8 sn sonra ekranda t/min = X belirir.

-topuz yardımıyla gecikmeli başlama süresini (X) ayarlayın.

-start/impuls tuşu ile ayar hafızaya alınır. Kısa bir süre ekranda ***ok*** işareti belirecektir. Gecikme süresi göstergesinden çıkmak için stop/open tuşuna basın veya 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basmayın.

-santrifüj chamberının ayarlanan sıcaklığa gelip gelmediğini dijital ekranda görebilmek için kar işaretine 16 sn kadar basmak yeterlidir.

4.Rotoru soğutmak için ise; rotor sabitken ve kapak açıkken, ön soğutma hızı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

-kar tuşuna  8 sn basın.

-8 sn sonra ekranda t/min = X belirecektir.

-bir kez daha kar tuşuna basın.

-ekranda RPM - RPM = XXXX belirecektir.

-topuz yardımıyla arzu ettiğiniz soğutma hızını ayarlayın. Start/impuls tuşu ile ayar hafızaya alabilirsiniz. Kısa bir süre ekranda ***ok*** işareti belirecektir.

-rotor soğutma hızı göstergesinden çıkmak için stop/open tuşuna basın veya 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basmayın.

5.İstenen sıcaklığa gelindiğinde, santrifüj yapılacak numuneler rotora uygun hacimlerdeki tüpler belirlenerek eşit ağırlıklarda, çift (2n) sayıdaki tüplere doldurulur.

6.Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.

7.Rotorun kapağı (varsa) ve ardından cihazın kapağı kapatılır.

8.Select tuşuna basıldıktan sonra topuz yardımıyla arzu edilen sıcaklık, süre ve RCF/RPM değerleri seçilir. Her bir değer START/IMPULS tuşu ile kaydedilerek OK’lenir.

--Seçimden sonra veya parametre girişi sırasında 8 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, ekranda önceki değerler gösterilecektir. Bu durumda parametre girişi tekrar gerçekleştirilmelidir.

-- Cihazı sürekli operasyona ayarlamak için, t/min ve t/sn parametrelerinin topuzla sıfıra ayarlanması gerekir. Bu ayar ekranda "" işareti ile gösterilir.

9.Start/impuls tuşu yardımıyla cihaz çalıştırılır.

--start/impuls tuşundaki LED, rotor döndüğü sürece yanacaktır.

--kısa süreli santrifüjlerde start /impuls tuşuna basılı tutun.

--santrifüjleme işlemi sırasında rotorun dönme hızı (RPM/RCF değeri), sıcaklık ve kalan süre görüntülenecektir.

--herhangi bir acil durumda iki kez üst üste stop/open tuşuna basılmalıdır.

10.Santrifüjleme işlemi tamamlandıktan sonra yine stop/open tuşuna basılarak cihazın kapağı ve ardından rotorun kapağı açılır, tüpler çıkarılır ve cihaz temizlenir. Cihaz açma kapama tuşu ile kapatılır. Cihazın fişi çekilir ve cihaz kapağı açık kalacak şekilde bırakılır.

 

2.3.. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları