Döküman No
HM.FR.0002
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

                                                                                         …/…/20..

 

 

“……………………………..” isimli projemizin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’nda değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                 Proje Yürütücüsünün;

 

                                        Adı Soyadı:

 

                                         Unvanı:

 

                                         İmzası:

 

 

Ekler:

 

Adres:

 

Telefon:

 

e-posta: