Döküman No
HM.FR.0002
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

                                                                                         …/…/20..

 

 

……………………………..” isimli projemizin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’nda değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

 

Proje Yürütücüsünün;

 

 Adı Soyadı:             

Unvanı:             

İmzası:          

 

 

Ekler:               

 

Adres:             

 

Telefon:             

 

e-posta: