Doküman No
GS.FR. 0001
Yayın Tarihi
05.03.2021
Revizyon Tarihi
07.11.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Tarih  : …./..../20...

Sayı     : …….

 

Toplantı Üniversitemiz Rektörü ……………… başkanlığında Rektörlük Senato Toplantı Salonunda saat …………… başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

        1.          

          

        2.          

 

        3.          

       

 

       Not: Bu tutanak ….. maddeden ibarettir.