Döküman No
GS.FR. 0001
Yayın Tarihi
05.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sayı     : 157

Tarih  : 05.02.2021

 

Toplantı Üniversitemiz ………………………………………............... Başkanlığında ……....... olarak saat …………..... başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

                                        

 

 

      Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.