Doküman No
GS.FR. 0003
Yayın Tarihi
07.07.2021
Revizyon Tarihi
07.11.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih  : …./…./20...

Sayı     : …….

 

Toplantı Üniversitemiz Rektörü ……………… başkanlığında Rektörlük Toplantı Salonunda saat …………… başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

 

        1.                

          

        2.               

 

        3.              

       

 

       Not: Bu tutanak ….. maddeden ibarettir.