Döküman No
GS.FR. 0003
Yayın Tarihi
07.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı : ……..

Tarih : ………….

                       

Toplantı Üniversitemiz ………………………………………............... Başkanlığında ……....... olarak saat …………..... başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :        

 

 Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.