Doküman No
GS.FR. 0006
Yayın Tarihi
31.05.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Toplantı Tarihi   :       

Toplantı Sayısı    :          

 

Toplantı Üniversitemiz Rektörü ..................................... başkanlığında Rektörlük Toplantı Salonunda saat....... başladı.Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki karar alındı.

 

KARAR:

1.         

2.       

3.       

Not: Bu tutanak ...... maddeden ibarettir.