Doküman No
GS.FR. 0002
Yayın Tarihi
05.03.2021
Revizyon Tarihi
07.11.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih  : …./…./20...

Sayı     : …….

 

 

 

……………………

Rektör

 

…………

Rektör Yardımcısı

…………

Rektör Yardımcısı

…………

Rektör Yardımcısı

…………

Eczacılık Fakültesi Dekanı

…………

Hukuk Fakültesi Dekanı

…………

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

…………

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

…………

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

…………

Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanı

…………

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

…………

Eğitim Fakültesi Dekanı

…………

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

…………

İlahiyat Fakültesi Dekanı

…………

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı

…………

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

…………

Ziraat Fakültesi Dekanı

…………

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

…………

Tıp Fakültesi Dekanı

…………

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

…………

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

…………

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

…………

Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü

…………

Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü

…………

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

 

 

 

 

…………

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

…………

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

…………

Ardeşen Meslek Yüksekokul Müdürü

…………

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

…………

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

…………

Tıp Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Fen Edebiyat Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Diş Hekimliği Fakültesi F.K.S.T Üye

…………

Spor Bilimleri Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Ardeşen Turizm Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Eğitim Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

İlahiyat Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Ziraat Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Sağlık Bilimleri Fakültesi F.K.S.T Üye

…………

Su Ürünleri Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Hukuk Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi F.K.S.T. Üye

…………

Genel Sekreter (Raportör)