Doküman No
GS.FR. 0004
Yayın Tarihi
07.07.2021
Revizyon Tarihi
07.11.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih  : …./…./20...

Sayı     : …….

 

 

……………………

Rektör

 

…………

Eczacılık Fakültesi Dekanı

…………

Hukuk Fakültesi Dekanı

…………

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

…………

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

…………

Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanı

…………

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

…………

Eğitim Fakültesi Dekanı

…………

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

…………

İlahiyat Fakültesi Dekanı

…………

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

…………

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

…………

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı

…………

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

…………

Ziraat Fakültesi Dekanı

…………

Tıp Fakültesi Dekanı

…………

Senatoca Seçilen Temsilci Üye

…………

Senatoca Seçilen Temsilci Üye

…………

Senatoca Seçilen Temsilci Üye

…………

Genel Sekreter (Raportör)