Döküman No
RTEÜ.FR.0015
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

 

                    20....–20.... Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılında aşağıda belirttiğim mazeretim nedeniyle derse kaydımı yapamadım.

                  Ders kaydımın yapılmasını arz ederim.    ..…../...…/20………..

                                                                           

Adı-Soyadı

              

Programı

             

Öğrenci No

          

Cep Tel.

           

e-posta

          

                                                                                  

                                                                                          Öğrenci   İmza    ………………     

DERSE KAYIT YAPAMAMA NEDENİ

             

Ekler: 1-………………………………………………………………………………………………

            2- ………………………………………………………………………………………………

KAYIT YAPILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

          

           

              

         

                  

          

         

        

          

        

         

         

         

          

          

         

          

           

          

             

           

         

            

        

             

         

          

         

          

           

           

          

         

           

          

           

             

           

           

             

         

           

             

           

           

             

          

           

           

           

           

           

         

          

          

             

         

          

           

                             

                                                                      TOPLAM SAAT

                

                         Uygundur/Uygun değildir                                                                                                                     Uygundur/Uygun değildir

                              ……./……/………                                                                                                                              ……./……/………    

                         Danışman Öğretim Elemanı                                                                                                               Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı       

                           ……………………………                                                                                                             ……………………………….